Welkom op de website van Typ10!

Typ10 is een ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen.

Deze methode is ontwikkeld voor gebruik in klassikaal verband, in kleine groepjes en voor individuele begeleiding.

De kenmerken:

 • Tien lessen om de basisvaardigheid aan te leren;
 • Voor ieder kind vanaf 9 jaar;
 • Speels leren typen zonder tijdsdruk;
 • Persoonlijke begeleiding;
 • Ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen;
 • Slagingspercentage van 92%

De 5 grote valkuilen bij het aanleren van blind typen:

 1. Kinderen die aan de hand van een herhalingsmethode leren, verliezen snel hun motivatie.
 2. Door repetitieve lettercombinaties over te typen verliest men snel de concentratie.
 3. Door tijdsdruk op te leggen ontstaat er een extra barrière in het leerproces.
 4. Als het kind nog niet alle letters kan typen is het moeilijker om naar het volgende niveau te gaan. Hierdoor wordt het kind geconfronteerd met zijn niet kunnen. Dit kan faalangst verergeren!
 5. Bij een methode waarbij alleen herhalingsvormen gebruikt worden duurt het zeer lang alvorens men een basisniveau bereikt met blind typen.